MVO & Duurzaamheid markt

marktonderzoek

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen enerzijds de economische en anderzijds de maatschappelijke effecten hiervan.

Bedrijven in Nederland houden steeds meer rekening met alle belanghebbenden van een bedrijf. Dat zijn niet alleen de eigenaren, medewerkers en klanten, maar ook leveranciers, omwonenden en ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Echter, Maatschappelijk verantwoord/Duurzaam ondernemen gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven gaan een stap verder en richten zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

Daarin worden zij geholpen door de overheid (zoals de platform OiO , netwerk organisaties (zoals MVO Nederland) en een groeiend aantal specialistische dienstverleners (zoals adviseurs, communicatiebureaus etc.).

De onderzoekers van Ilisia hebben uitgebreide kennis van en ervaring op deze nieuwe markt.

Voorbeelden van onderzoekstrajecten die zij betrokken zijn:

Onderzoek onverkochte voorraden binnen de Retailmarkt 2016

Onderzoek waarin de vraag beantwoord wordt hoe groot de verspilling van kleding binnen de mode-industrie is, in het bijzonder binnen het retailsegment.

Nationale MVO Monitor 2015

Het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met MVO Nederland, is gehouden onder ruim 1000 bedrijven en instellingen in Nederland, zowel uit het MKB als het grootbedrijf en uit verschillende sectoren. Het onderzoek beantwoordt o.a. de volgende vragen:

  • Hoe staat het met MVO in Nederland?
  • Hoeveel bedrijven zijn ermee bezig?
  • Hoe doen zij het? Hebben zij ambitie en welke?

Nationale MVO Monitor 2015

IMVO Thermometer 2012 - 2016

De IMVO Thermometer is een onderzoek naar de handelsrelaties tussen Nederlandse MKB’ers

en ontwikkelingslanden alsook opkomende markten, zoals India en China. Het is een omvangrijk en diepgaand onderzoek onder 1.200 MKB-bedrijven, in het kader van het “ontwikkelingslandenprogramma 2013 - 2016”van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, uitgevoerd in opdracht van MVO Nederland door Conclusr Research.

Factsheet Thermometer 2015

Ilisia Marketingservice BV

De Rozentuin 6

5611 SW Eindhoven

T: O6 – 29595029

E:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.