Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek biedt cijfermatig inzicht en geeft antwoorden op vragen die in termen van hoeveelheid kunnen worden uitgedrukt (bijvoorbeeld hoeveel bedrijven nemen een bepaalde dienst af, hoeveel producten zullen naar verwachting verkocht worden in de komende 12 maanden etc.). Ook de beoordeling van producten, diensten of organisaties wordt hoofdzakelijk kwantitatief onderzocht door bijvoorbeeld een tevredenheid- of een imago onderzoek. Om statistisch betrouwbare en representatieve uitspraken te doen worden grote groepen respondenten tegelijk ondervraagd.

Bij kwantitatief onderzoek wordt altijd gebruikgemaakt van een gestructureerde enquête. In de enquête is de onderzoeksvraag of het probleem van de opdrachtgever geoperationaliseerd in vragen aan de doelgroep. De resultaten van kwantitatief onderzoek worden weergegeven in tabellen, grafieken en percentages.

Ilisia maakt ten behoeve van het kwantitatieve onderzoek meestal gebruik van telefonische interviews (middels haar partner Conclusr Datacollections), face-to-face onderzoek of online onderzoek (middels haar partner Lightspeed).

Ilisia Marketingservice BV

De Rozentuin 6

5611 SW Eindhoven

T: O6 – 29595029

E:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.