Benchmark leasemaatschappijen 2020

PERSBERICHT

Alphabet en Arval delen in 2020 de 1ste positie als de best presterende leasemaatschappij volgens de wagenparkbeheerders in Nederland.

De benchmark leasemaatschappijen is een onderdeel van de Ilisia Research Zakelijke Mobiliteitsmonitor. Ieder jaar beoordelen 500 wagenparkbeheerders hun maatschappij op meer dan 30 aspecten van de geleverde dienstverlening.

Alphabet en Arval zijn volgens hun klanten in 2020 de best presterende leasemaatschappijen.
De resultaten van de nieuwste meting, uitgevoerd in mei/juni 2020, laten zien dat Alphabet voor het 2de jaar op rij het best wordt gewaardeerd van alle onderzochte leasemaatschappijen. De waardering van Alphabet door haar klanten blijft een hoge 8,1.

Arval weet haar klanten in alle opzichten goed te helpen en verbeterd haar positie ten opzichte van vorig jaar en komt daarmee ook uit op een 8.1. Daarmee komt Arval op dezelfde hoogte als Alphabet op de 1ste positie in de ranking van de best presterende leasemaatschappijen.  

Direct daarachter met een stabiele waardering van 7,8 voor de 3de jaar op rij schaart zich Athlon.

De klanten van VW Pon Financial services waarderen hun leasemaatschappij met een 7,7, alle andere leasemaatschappijen laten lagere waarderingen zien.

Oplossen van problemen, meedenken en informatievoorziening zijn de belangrijkste tevredenheidfactoren in 2020
Alle bovenstaande cijfers betreffen de algemene tevredenheid van de klanten over hun maatschappijen. Het verschil zit vooral in de deelaspecten van dienstverlening.

Het probleemoplossend vermogen van de (medewerkers van de) leasemaatschappij en het meedenken om eventuele knelpunten m.b.t. het wagenpark van de klant aan te pakken zijn de belangrijkste bepalende factoren van de algemene tevredenheid. In 2020 worden deze geflankeerd door de kwaliteit en volledigheid van de informatievoorziening van de leasemaatschappij.

Tevredenheid met aanpak van de corona-crisis door leasemaatschappij
De bovenstaande cijfers kunnen niet los gezien worden van de voortwoekerde corona-crisis.

Veel leaseklanten geven aan contact met hun leasemaatschappij in de afgelopen weken genomen te hebben. 50% van alle leaseklanten geven aan contact gezocht te hebben om te informeren over de werkwijze van de leasemaatschappij over de corona-crisis. Een groot aantal leaseklanten hebben contact genomen om maatregelen te bespreken om financiële gevolgen van de corona-crisis te verzachten zoals betalingsregeling (32%) of tijdelijke opschorting van leasebetalingen te regelen (29%).

In het algemeen kan er gesteld worden dat zij matig tevreden zijn met het resultaat. De tevredenheid varieert tussen een magere 6,6 (informatie over werkwijze en/of betalingsregeling treffen) en 6,3 (regelen van opschorting van betalingen).

 Loyaliteit & aanbeveling (NPS)
Klanten van de Nederlandse leasemaatschappijen blijven overwegend loyaal aan hun huidige maatschappij. De resultaten van de benchmark leasemaatschappijen 2020 laten zien dat Alphabet voor het 3de jaar op rij over het meest trouwe klantgroep beschikt.

In het kader van de benchmark leasemaatschappijen is tevens de Net Promotor Score (NPS) gemeten; de score die wordt berekend, door het aandeel klanten dat een score van negen of tien toekent (de zogenaamde ‘Promotors’ of fans) te verminderen met het aandeel klanten dat een score van zes of lager toekent (de zogenaamde ‘Detractors’ of afhakers).

De NPS over alle gemeten leasemaatschappijen groeit in 2020 naar +12 van +9 in 2019.

Alphabet deelt opnieuw de koppositie met Arval, beide scoren een NPS score van +19 (in 2019: +21. Athlon volgt met een NPS score van +16 (2019: +14) en VW Pon Financial services met +13. 

Noot voor de redactie niet bestemd voor publicatie
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Thanassis Vassiliadis, Business Unit Manager
E-mailadres:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ilisia Marketingservice B.V.
De Rozentuin 6
5611 SW Eindhoven
Tel: 06-29595029

Of bekijk onze website: www.ilisia.nl

Indien u uit ons persbestand verwijderd wilt worden of andere interessegebieden heeft, kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., o.v.v. 'uit bestand' of door uw interessegebieden aan te geven.

 

Ilisia Marketingservice BV

De Rozentuin 6

5611 SW Eindhoven

T: O6 – 29595029

E:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.